ปากกา “ซามูไร” เครื่องประดับที่จับมาเขียนได้

“เมื่อคมดาบแกร่งกล้ากว่าปลายปากกา” (When the Sword Was Mightier Than the Pen.) Montegrappa...

Read More