Prop Opinion

“คมชัด”

กลางฤดูแล้ง ผมใช้เวลา เกือบทั้งเดือนอยู่ในป่า เพื่อเฝ้ารอ สัตว์ป่าตัวหนึ่ง ในแหล่งอาหาร ที่คาดว่า สัตว์ ตัวนี้จะมา การเดินทางไปที่นี่ นอกจากใช้พาหนะโดยรถ... ดูทั้งหมด

“ทางเชื่อม”

เสือโคร่ง ตัวผู้เติบโตเต็มวัย อายุราว 5 ปี ถูกยิงตายในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในพื้นที่ของประเทศพม่า   หมู่บ้านแห่งนั้นอยู่ไม่ไกลจากชายแดนประเทศไทยนัก คนในป่... ดูทั้งหมด