เราใช้เวลาขับรถออกจากกรุงเทพฯ โดยใช้ Google Maps นำทาง เพียง 45 นาทีก็มาถึง “วัดป่าสุขใจ” แห่งนี้ วัดที่ทำให้เรานึกถึงวัดในญี่ปุ่นที่สะอาด เรียบง่าย ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตอย่างวัดทั่วไปที่เราคุ้นตา

            วัดป่าสุขใจ เป็นวัดที่เกิดจากพุทธศาสนิกชนจำนวนหนึ่ง ร่วมกันซื้อที่ในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ แล้วนิมนต์หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต ลูกศิษย์หลวงตามหาบัวมารักษาการเจ้าอาวาส ทุกเช้าเวลาเจ็ดโมงครึ่ง ญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาต่างร่วมกันใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ในบริเวณวัด ที่วัดแห่งนี้ทั้งพระและฆราวาสฉัน/รับประทานอาหารเพียงวันละมื้อ หลังจากนั้นจะเป็นการแสดงธรรมเทศนา

            ที่นี่เน้นการปฏิบัติภาวนาเป็นการส่วนตัว สถานที่สัปปายะพอให้เกิดความสงบระงับได้ ผู้ที่ต้องการมาปฏิบัติภาวนาจะต้องเตรียมเครื่องแต่งกายมาให้พร้อม อุบาสกเสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีดำ อุบาสิกา เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีดำแบบสุภาพเรียบร้อย กุฎิภาวนาไม่มีไฟฟ้าใช้ ก่อนจะมาพักต้องแจ้งกำหนดการเข้าพักแก่พระสงฆ์หรือแม่ชีให้ทราบก่อนอย่างน้อย 2 วัน โดยสามารถติดต่อที่หมายเลข 096-359-0510