กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ขอเชิญท่านผู้ประกอบการ เข้าร่วมปรับเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ แนวคิด การดำเนินธุรกิจให้แปลกใหม่  เปลี่ยนวิธีทำธุรกิจในรูปแบบเดิม ความคิดเดิม เพื่อให้ทันสู่ยุค 4.0 ของจริง ✨กับ สัมมนาพิเศษ ภายในงาน Thailand Industry Expo 2019 ในหัวข้อ   “Decoding  Game Changer รหัสลับ….เกมส์ธุรกิจเปลี่ยนโลก”

วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ.อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี ห้องจูปิเตอร์  13 พบกับ วิทยากร 3 ท่านที่จะมาแนะนำการปรับเปลี่ยนธุรกิจแบบ Game Changer ดังนี้ คุณธนพันธ์ วงศชินศรี(คุณต้น) เจ้าของร้าน Penguin Eat Shabu มาพูดในหัวข้อ “From Data Insight to Consumer’s Buying Decision” เจาะลึกการเข้าถึงข้อมูลการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคยุคใหม่ ,Dato  Steve Cheah ตำแหน่ง Entrepreneurial  Enable & Advisor Global Entrepreneurship Network มาพูดในหัวข้อ “Nurturing Talents & Exporting Creativity” กระตุ้นอัจฉริยภาพและส่งออกความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร , คุณ พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ ประธานกรรมการบริษัท ศรีนครชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง จะมาพูดในหัวข้อ “Future Store…Changing  the Game of Retail”  ร้านค้าและการเปลี่ยนเกมการค้าปลีกในโลกอนาคต จัดโดย กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่

1. สแกน QR Code 

 2.ลงทะเบียน Online ผ่าน ลิงค์  http://www.toboon.co.th/iweb/member/register/1   

 3. โทรศัพท์สอบถาม และ จองที่นั่งได้ที่ คุณลัลน์ลลิฐา 02-2024538  หรือคุณหิรัญญา  091-1789655 หรือที่อีเมลล์  [email protected]