สิ่งที่แรกที่ทำเมื่อถึงบ้าน

ล้างมือค่ะถึงบ้านวางกระเป๋าแล้วดิ่งไปล้างมือเลย เป็นคนรักความสะอาดมากๆ ยิ่งโตแล้วยิ่งรักความสะอาด

มุมโปรดในบ้านของมารีญา

ทุกมุมมีหน้าที่ของมันชอบทุกมุมแล้วแต่ว่าเราจะทำอะไร

อยากให้นิยามคำว่าบ้านของมารีญา

บ้านคือที่เราสามารถรู้สึกถึงความปลอดภัยมากที่สุดในโลก เราต้องรู้สึกปลอดภัยที่สุดถ้าเป็นบ้านของเรา ยิ่งโตยิ่งรู้สึกว่าเราควรจะทำทุกที่ให้เป็นบ้านของเรา ในบ้านเราเรารักความสะอาดมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็จะไม่ทำอย่างอื่นให้สกปรกแล้วก็จะช่วยดูแลสถานที่นั้นๆเมื่อเราอยู่ที่นั่นที่นั่นก็ควรเป็นบ้านของเรา

ขอบคุณรูปประกอบจาก instagram :  Maria Poonlertlarp