กูรูดีไซน์ คุณนพปฎล พหลโยธิน ประธานผู้บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ควงกูรูเทคโนโลยี คุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด และ ยอดมนุษย์ไฟฟ้า คุณบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ชี้เทรนด์อนาคต “การดีไซน์ที่พักอาศัยเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ในอีกปี 5 ปีข้างหน้า” ในงานเสวนา “Sansiri and BCPG Present Creative Talk Conference 2019” ที่จะจัดขึ้นในวันที่อาทิตย์ที่ 13 มกราคมนี้ น่าตื่นเต้นขนาดไหน วัดได้จากตั๋วที่ขายเกลี้ยงทุกที่นั่งก็รู้แล้ว!

 

คุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด

คุณนพปฎล พหลโยธิน ประธานผู้บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)