ลูคาริส (Lucaris) แก้วไวน์คริสตัล เปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด
“ดีซายเอ้อร์” ที่พัฒนาร่วมกับสมาคมซอมเมอลิเยร์ฮ่องกง
เพื่อพัฒนาแก้วไวน์ให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าแก้วคริสตัลทั่วไปด้วยนวั
ตกรรม “แอร์ลูเม่ย์” (Aerlumer®)
ซึ่งเป็นการออกแบบเส้นสายลายโค้งเว้าสลักเสลาเป็นเกลียวบริเวณก้นแ
ก้วไวน์อย่างสวยงาม
ช่วยกระตุ้นกระบวนการไมโครออกซิเดชั่นหรือการให้เนื้อไวน์ทุกอณูสั
มผัสกับออกซิเจนมากขึ้น เป็นการขับเร้ารสชาติ
ตัวตนและกลิ่นของไวน์ขวดนั้นๆ
ให้ส่งถึงประสาทสัมผัสของผู้ดื่มทั้งทางสายตา กลิ่นและรสชาติ
โดยในคอลเลคชั่นนี้มีด้วยกัน 6 แบบ
สามารถเลือกใช้กับไวน์ที่มีความแตกต่างกันจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างล
งตัว